Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen. Lees meer
 

Samenwerkingspartners

Kwaliteit, service en garantie staan voorop bij alle lokale en landelijke leveranciers met wie CareynPlus een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.
Alle leveranciers zijn zelfstandig ondernemer, staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zijn aangesloten bij een erkende beroepsvereniging. Ook heeft elke leverancier een afdoende beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De leverancier is bovendien in bezit van de voor het bedrijf benodigde diploma's.

Docenten
CareynPlus werkt voor haar cursussen, themabijeenkomsten en workshops samen met deskundig geschoolde docenten. Dit zijn onder meer fysiotherapeuten, mensendiecktherapeuten, maatschappelijk werkers en psychologen. Wij hebben ook contracten met deskundigen op het gebied van bewegen en ontspannen, zoals docenten Yoga, T'ai Chi Tao en hydrotherapie.

Tevredenheidsonderzoek
Om de kwaliteit van leveranciers en docenten te waarborgen, peilt Careyn geregeld de tevredenheid onder klanten en cursisten. We voeren jaarlijks evaluatiegesprekken met alle leveranciers en docenten, met als doel om de kwaliteit te beoordelen en de samenwerking te continueren, waarnodig bij te stellen of te stoppen.

Geschillencommissie
CareynPlus en de leverancier streven ernaar geschillen onderling op te lossen. Lukt dit niet, dan wordt een geschillencommissie ingesteld bestaande uit drie personen, waarvan Careyn Keuzepakket en de leverancier beide een kandidaat benoemen en deze kandidaten gezamenlijk een onafhankelijke derde. De uitspraak is bindend voor beide partijen.

Deel deze pagina: